Spring naar content
SoftGiant Sleepwet Referendum Blog

Sleepwet referendum, zo zit dat.

okt 01

Want to read in English? Check out our English translation https://softgiant.nl/dragnet-law

Sinds de uitzending van ‘Zondag met Lubach’ van zondag 1 oktober is de omstreden sleepwet een veelbesproken onderwerp geworden.
Zoals met elke politieke beslissing die zowel voor- als tegenstanders heeft worden in deze discussie meningen en feiten door elkaar gebruikt.

Wij zetten de feiten over de sleepwet en het referendum op een rij en laten zowel voor- als tegenstanders van de nieuwe wet aan het woord.

Sleepwet, sleepnet, WIV?

De sleepwet is niet de officiële naam van de nieuwe wet op inlichten- en veiligheidsdiensten.
Maar de reden dat de ‘WIV” zo wordt genoemd is omdat, nadat deze wet is ingegaan, online communicatie rondom een verdacht persoon massaal mag worden afgeluisterd.
Dat betekent dat er een enorme hoeveelheid data wordt verzameld, een soort “sleepnet” dus.

De feiten omtrent de sleepwet op een rij:

 • De Wet op Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) maakt het mogelijk om alle data die wordt verzameld drie jaar vast te kunnen houden.
  Ter vergelijking:
  Duitse inlichtingendiensten mogen dit soort data negentig dagen opslaan.
  Britse inlichtingendiensten mogen dit soort data zes maanden opslaan.
 • De WIV gaat in op 1 januari 2018.
 • De WIV praat niet over het woord ‘sleepnet’ of ‘sleepwet’. De officiële term is:
  ‘onderzoeksopdracht gericht aftappen, opnemen en afluisteren’.
 • De WIV maakt het mogelijk voor veiligheidsdiensten om al het dataverkeer via kabels af te tappen. Tot op heden was dit alleen gericht toegestaan.
 • De WIV staat alleen het gebruik van extreme afluistermethoden toe als volgens de AIVD de betreffende individuen een gevaar vormen voor de nationale veiligheid.
 • Als duidelijk is dat informatie is verzameld die niet aan de verdachte persoon of personen is gerelateerd, dan moet deze onmiddellijk worden verwijderd.
 • Data die ‘onlosmakelijk is verbonden’ aan de verdachte persoon mag de volle 3 jaar bewaard worden.
  Wat deze ‘onlosmakelijkheid’ precies is komt niet duidelijk naar voren in de wet.
  Kan alle informatie van een woonwijk opgeslagen worden, simpelweg omdat de verdachte zich daar bevindt?
 • Op dit moment mogen geheime diensten ook internetverbindingen aftappen.
  Dit mag echter alleen nog gericht op één persoon worden ingezet.
 • Alle apparatuur die is aangesloten op het internet kan en mag worden gehackt volgens de nieuwe WIV.
  Dus telefoons, computers, laptops, tablets, en zelfs smart TV’s kunnen worden gebruikt om data te verzamelen.
  Maar ook andere slimme apparatuur kan worden afgeluisterd.
  Denk hierbij aan smartwatches, slimme koelkasten of zelfs een thermostaat.
 • De verzamelde data mag met buitenlandse veiligheidsdiensten worden gedeeld.
  Ook als deze nog niet is geanalyseerd.
  Echter, dit moet wel worden goedgekeurd door de minister en een toetsingscommissie van oud-rechters.

 

Waarom de nieuwe ‘Sleepnet Wetgeving’ nodig is

De wet lijkt omstreden maar komt natuurlijk niet uit de lucht gevallen.
Er is een reden dat de overheid en de veiligheidsdiensten meer bevoegdheden nodig hebben.
De huidige WIV stamt nog uit 2001. Een tijd voor WhatsApp, Facebook en Twitter.
De AIVD stelt dat met de nieuwe sleepwet op een efficiëntere manier met eventuele dreigingen omgegaan kan worden.
Een van de redenen van de update van de wet is dan ook het beschermen tegen buitenlandse hackaanvallen.

Toepassing van de nieuwe wet

Hoogleraar Governance Of Intelligence and Security Services Paul Abels van de Universiteit
Leiden werkte jaren bij de AIVD. Volgens hem is de nieuwe wet niet zo grimmig als deze wordt beschreven in de media.
De AIVD zal altijd de focus leggen op personen waar al een sterk vermoeden van bestaat dat ze een risico voor de veiligheid vormen.
Het idee dat medewerkers van de geheime dienst voor de lol door privébericht van willekeurige burgers gaan grasduinen is natuurlijk ook verre van de waarheid.
Toch zou de AIVD wel iets meer moeite kunnen doen om opener te zijn over hun ware intenties.
Volgens Abels mag er meer worden uitgelegd waar de AIVD mee bezig is. “We leven in een open samenleving”.

‘Kritieke infrastructuur’

Er is nog een reden dat de AIVD de nieuwe wet nodig heeft.
Om klaar te zijn om toekomstige cyberaanvallen op ‘kritieke infrastructuur’ zoals energie- en waterbedrijven tegen te gaan moet een digitaal defensiesysteem worden opgetuigd.
Een dergelijk systeem is alleen mogelijk als de AIVD (of andere veiligheidsdienst) in staat is om het gehele Nederlandse internet te scannen.

Tegenstanders van de nieuwe sleepnet regelgeving

Er zijn veel tegenstanders van de sleepnetmethode. Een van de veel gehoorde argumenten is dat veel informatie niet betekent dat er ook goede informatie zal worden ingewonnen.
Te veel data kan soms zelfs averechts werken in de efficiency van een onderzoek.
Denk bijvoorbeeld dat na iedere aanslag wel ergens wordt vermeld dat de dader of daders al bekend waren bij de inlichtingendiensten.

Onduidelijkheid

De vele vage formuleringen in de wet geven ook veel reden tot weerstand bij de tegenstanders.
Er wordt bijvoorbeeld niet duidelijk vermeld wat voor soort apparaten mogen worden ‘gehackt’ door de overheid.
Wie weet hoe snel de technologische ontwikkelingen zullen gaan, over 5 jaar is je stoel misschien wel met het internet verbonden om bij te houden hoe lang je zit…

Privacyzorgen

Er zijn meerdere burgerrechten organisaties die zich sterk uitspreken tegen de sleepnet wet.
Amnesty International, Free Press Unlimited, de Nederlandse Vereniging voor Journalisten, Bits of Freedom maar ook veel gelezen weblogs en politieke partijen hebben afstand genomen van de nieuwe WIV.

Volgens Ton Siedsma van Bits of Freedom wordt met de nieuwe wet een sleepnet gecreëerd waarmee onschuldige burgers in het vizier van de overheid worden gebracht.

Struikelpunten

Het is duidelijk dat de tegenstanders twee punten erg tegenstaat:

– Het feit dat zoveel informatie zomaar mag worden ingewonnen en drie jaar kan
worden opgeslagen.

– De vage formuleringen in de wet betreffende restricties voor de geheime diensten.

Daarnaast zijn veel tegenstanders bang voor de implicaties in de toekomst.
De wet kan nu wel met de beste bedoelingen voor de nationale veiligheid worden ingesteld, een toekomstige regering kan dit in de meest zwarte scenario’s misbruiken.
En nog steeds aan de wet voldoen. 1984, anyone?

Het Referendum

Niet voor niets dus dat er een initiatief is gestart om een referendum te houden tegen de nieuwe WIV.
Voor dit initiatief zijn ruim 400.000 handtekeningen opgehaald, in totaal waren 300.000 handtekeningen nodig.
Op 21 maart 2018 (tegelijk met de gemeenteraad verkiezingen) vind het referendum plaats en heeft u de kans uw mening te geven over deze wet.

Doel van het referendum

Wat kan dit referendum bereiken? De wet komt er.
Het referendum zal pas plaatsvinden ná de invoering hiervan.
Normaal moet een wet waarover een raadgevend referendum is ingesteld worden opgeschort.
In dit geval kan dat niet, omdat een passage in de nieuwe wet deze regelgeving ongedaan maakt.
Dit is volgens de wetgever “vanwege spoedeisend belang”.

Met de juiste politieke wil kan, gebruik makende van de referendum uitslagen, de Tweede Kamer wel achteraf de wet terugdraaien of aanpassen.
Dit is met het huidige politieke landschap echter niet zo waarschijnlijk; de partijen die tegen de sleepnet wet stemden hebben nu slechts 55 zetels samen.

Wel is de politiek na een eventuele “nee” van het Nederlandse volk, verplicht dit onderwerp overnieuw te behandelen.

Conclusie

Dat onze overheid en veiligheidsdiensten de juiste tools moeten hebben om onze nationale veiligheid te kunnen bewaken is duidelijk.
Met de pijlsnelle technologische ontwikkelingen is het nodig dat de wet nu en dan moet worden bijgesteld.
De tegenstanders hebben echter een paar goede punten, zeker als het gaat over privacy van onschuldige burgers en de onzekerheid over misbruik van de wet in de toekomst door de overheid zelf.

Gelukkig kunnen wij als burgers van Nederland onze eigen mening vormen en deze ook vrij uiten.
Op 21 maart 2018 vind het referendum plaats en heb je de kans je mening te laten horen.
Ben je het wel eens met de overheid, dan hoef je alleen maar “voor” te stemmen. De wet is al ingegaan op 1 januari 2018.

21 reacties

 1. Anne op 21 maart 2018 om 09:33

  Hoe verhoudt de Wiv zich tot de AVG? Bedrijven moeten straks heel precies van elk gegeven bijhouden waarom ze dat opvragen en hoe lang en hoe ze het bewaren. En doorgeven aan een ander mag alleen met expliciete toestemming van de betrokkene. Hoe zit dat bij de Wig? 2. Leonard Luthjens op 20 maart 2018 om 10:40

  Een geheime dienst werkt in het geheim (stiekem). Welke wet dan ook heeft daar geen invloed op. De WIV, om een klein deel van zijn activiteiten te legaliseren, is dus zinloos en pure geldverspilling.Een raadgevend referendum daarover maakt de verspilling alleen maar groter, nog afgezien van de ervaring dat voorgaande uitslagen van deze referenda allemaal naast zich neer gelegd zijn. Ik stem dus voor om verdere geld- en tijdverspilling te voorkomen. 3. Leonard Luthjens op 16 maart 2018 om 10:12

  Een geheime dienst heet zo omdat ze veel in het geheim (stiekem) doet. Daar heeft geen enkele wet invloed op. Het heeft weinig zin om een (klein) deel van de aktiviteiten voor de schone schijn te legaliseren. Dit referendum en de WIV lijken mij een zinloze geldverspilling. Daarom zal ik voor stemmen om verdere verspilling van geld en energie te beperken. 4. Ter Horst op 6 maart 2018 om 17:32

  Het is soms zo erg dat mensen , die als gevaarlijk en terroristisch verdacht bekend zijn bij alle veiligheidsdiensten, gewoon los rondlopen en zich vrijelijk door heel Europa kunnen bewegen.
  Want ze laten zich niet uitzetten en ONZE wetten zijn te soft om dat gajes in de bak te gooien.
  Wat leuk dan, zo’n sleepwet.
  Het mag wat kosten maar je hebt er dus geen f… aan.
  Ze komen overal vandaan, en lachen zich de krampen om de infantiele pogingen die wij hier doen om ze tegen te houden. 5. Cees op 5 maart 2018 om 21:24

  Ik heb niks te verbergen. Alleen al het feit dat ik op straat loop, wknkels bezoek, pin betalingen doe, internetbsnkieren etc. etc. maakt het dat ik bijna 24 uur p.d. te traceren ben. En mocht ik in een onbewaakt (hersen) moment besluiten om een of andere terroristische aaanslag of vergelijkbaars te plannen dan hoop ik dat diensten hiervan snel op de hoogte zijn wat ik van plan ben te gaan doen en mij levenslang in een kerker goouen. Dus…. controleer maar, verzamel die ingformatie maar. Privacy? Ik hoop dat ik dat diep onder mijn dekbed gedoken nog heb, maar ook dat zal wel niet. So what? 6. Paula Persijn op 5 maart 2018 om 17:21

  Voor onze veiligheid is dit nodig. Ik stem voor. 7. J.v.Loon op 28 februari 2018 om 12:57

  Als goedwillende burger heb je volgens mij niets te vrezen,maar vindt het prima alsbepaalde elementen vul zelf maar in worden gecontroleerd. 8. Burger Bescherming op 5 november 2017 om 13:02

  Mag ik ook u op de hoogte brengen van de werkelijke voortgang van het
  sleepwet-referendum?

  Denkt u nog steeds (naiv) dat zij, [uit en namens het parlement] die
  zich en daarmee democratie laten gijzelen door de 148 multinationals
  en van deze op geld gerichte belangen (door deze gijzelaars)
  gecontroleerde oppositie in Willem’s Staten-Generaal mogen spelen,
  daadwerkelijk met de uitslag van het referendum tegen de sleepwet
  rekening houden (ook al is de petitie 407.582 keer getekend)?

  Nog steeds, ondanks dat zelfs of juist Sybrand van Haersma Buma
  openlijk zei dat dit parlement met de uitslag geen rekening houdt?

  Deze vraag stel ik ook aan de Kiesraadleden o.l.v. Jan Kees Wiebenga
  en allen die het referendum tegen de sleepwet en dus de van
  verkiezingsfraude verdachte Kiesraadleden steunen.

  Alle gegijzelden inclusief zij van/namens het gecorrumpeerde
  justitieministerie zullen de Nederlandse bevolking niet bijstaan, hoe
  goed sommigen het wellicht ook (willen) bedoelen. Integendeel, ze zijn
  bewust of onbewust medeplichtig aan het hoogverraad, via de
  volksverradersunie (EU) aan de wereldwijde kliek van Luciferianen, zij
  van het Luciferiaanse geloof [die de parlementen van de bondgenoten
  van de VS onder hun controle hebben en] aan wie een koninklijk wanende
  familie van Nederland de Nederlandse bevolking verraadt.

  Daarvoor zullen alle (ex)leden van het voltallige parlement van
  Nederland, dus van de Duitser Willem Von Amsberg en zijn Argentijnse
  achternichtje Maxima Zorregieta, volgens de geldende politiemethoden
  moeten worden verhoord, op last van het volkstribunaal, Nuernberg 2.0
  en naar de instructies blijkens mijn aangetekende brief aan het
  internationale strafhof voor de mensenrechten op 30 oktober 2017.

  Helpt u mee het Nederlandse- danwel Europese parlement in de pogingen
  tot vergiftiging van 70% van de wereldbevolking, in de uitvoering van
  hun depopulatieagenda, te hinderen? Gaat u met de vrienden van EPN als
  pioniers op weg naar een samenleving vrij van controle door deze
  Luciferianen?

  Belt u mij, naar * bgg * via Burger
  Bescherming, de parlementaire enquetecommissie op initiatief van EPN,
  die als geen andere politieke beweging de Nederlandse bevolking uit
  het fascistische Von Amsbergregime bevrijdt?

  Laat u niet misleiden door demoniserende reacties van ieder, die door
  deze email gedwongen ontwaakt, maar niet wakker wil worden en daarom
  spontaan in een boze struisvogel verandert; voor hen, die zo reageren,
  is de leugencomfortzone nog te comfortabel om te verlaten! 9. J.Schuller op 15 oktober 2017 om 08:39

  Nog even , dan moet ik mijn huisdeur sleutel afgeven.
  Ze willen zo graag even bij je kijken, maar ook op de computer en telefoon.
  Ik vind, dat gaat te ver 10. J.Schuller op 15 oktober 2017 om 08:37

  ik wil mijn eigen prive handhaven en geen pottenkijkers je moet als oudere al voortdurend op je hoede zijn (72jr) 11. marian op 12 oktober 2017 om 18:59

  big brother is watching you! 12. p.sloven op 12 oktober 2017 om 14:01

  tech@sleepwet.nl werkt niet 13. Thieu op 11 oktober 2017 om 15:12

  Waar kan ik me opgeven om te stemmen tegen het afschaffen van het referendum??????
  Ongehoord schoftig.
  En die klootzakken kloven maar verder om de kloof groter te maken. Democratie?? 14. G.Koopman op 10 oktober 2017 om 18:03

  inderdaad ik vink het erg dat dit nodig is, en waar men de brutalietijd vandaan haalt om mijn geautomatiseerde apparaten te Hacken. in onze Democratische land hoort dit niet thuis. dus ik ben een felle tegenstander.

  G.H.Koopman en HSW Koopman – Egg 15. p.j. schaap op 10 oktober 2017 om 14:50

  ik ben tegen 16. jeurissen op 10 oktober 2017 om 11:38

  ik ben tegen de sleepwet 17. jeurissen op 10 oktober 2017 om 11:36

  absoluut tegen deze wet 18. jeurissen op 10 oktober 2017 om 11:34

  ik wil mijn eigen prive handhaven en geen pottenkijkers je moet als oudere al voortdurend op je hoede zijn (78jr) 19. Susanne de Mie op 9 oktober 2017 om 23:27

  I am against WIV. 20. Gea.klerkx op 9 oktober 2017 om 23:26

  ik er zwaar op tegen dat de overheid dat de overhijd over mijn schoiuder mee kijkt !!! 21. H.Mollenkamp op 9 oktober 2017 om 17:00

  Geen afluister praktijkenLaat een reactie achter

De waardering van softgiant.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 8.8/10 gebaseerd op 801 reviews.